Górskie wyprawy -koszty ratownictwa górskiego w ramach ubezpieczenia turystycznego.

 

Wybierając się w góry należy zadbać nie tylko o odpowiedni ubiór oraz wyposażenie dodatkowe, ale także o dobre ubezpieczenie. 

Niezależnie czy wybieramy się na zagraniczne szlaki czy też wycieczkę w kraju, koniecznie zaopatrzmy się w polisę ubezpieczeniową. Mając dobrze dopasowaną polisę turystyczną nie będziemy musieli troszczyć się o dodatkowe wydatki związane nagłym wypadkiem lub koniecznością przeprowadzenia akcji ratowniczej na zagranicznych szlakach. Przypominamy, że zakres polis podróżnych obejmuje swoim zakresem najczęściej koszty leczenia, usługi assistance (na które składają się koszty ratownictwa czy transportu poszkodowanego), następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jednak należy pamiętać, że polisa turystyczna nie zawsze zadziała. Swoim zakresem obejmuje szereg zdarzeń określonych w OWU, który uzależniony jest od indywidualnych warunków poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. 

Najczęstsze sytuacje, w których polisa podróżna nie zadziała to: 

  • zawierając ubezpieczenie miniemy się z prawdą i np. nie przyznamy się do tego, że zamiast na wakacje wyjeżdżamy do pracy, lub nie przyznamy się do chorób przewlekłych,
  • nie wykupiliśmy dodatkowej opcji ochrony np. rozszerzenia o sporty ekstremalne,
  • ulegniemy wypadkowi będąc pod wpływem narkotyków, substancji psychotropowych, psychoaktywnych, lub innych środków odurzających a także leków niezaordynowanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami,
  • popełnimy przestępstwo,
  • podejmiemy próbę samobójczą lub dojdzie do samookaleczenia

Ile kosztuje ratownictwo górski ? 

W przypadku wypadku w górach ogromne znaczenie ma miejsce, w którym do niego doszło. I o ile w przypadku krajowych gór, przeprowadzenie akcji ratowniczej jest bezpłatne, to już inaczej wygląda to choćby u naszych południowych sąsiadów. Warto o tym pamiętać, bowiem czasami nawet nieświadomie możemy przekroczyć granicę. Szczególnie, gdy warunki pogodowe będą trudne.

Ile zatem wynoszą koszty ratownictwa górskiego?

  • Godzina lotu śmigłowca w Tatrach Słowackich to koszt ok. 3000 -3500 €;
  • Godzina pracy ratownika Horskiej Zachrannej Służby (HZS) wynosi od 35 do 79 €  i jest zależna od poziomu trudności prowadzonej akcji;
  • W 2014 roku polski turysta wchodził na Rysy od polskiej strony, ale zabłądził i spadł na słowacką stronę, gdzie ratownicy HZS za akcję poszukiwawczą i ratunkową wystawili mu rachunek na 15 000 € – nie był ubezpieczony, musiał zapłacić z własnej kieszeni.
  • Taternik uratowany po wypadku wspinaczkowym przez HZS otrzymał rachunek na 22 000 €, ale jego ubezpieczenie gwarantowało zwrot kosztów do wysokości 20 000 €, resztę musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Jak widać koszty mogą być bardzo wysokie dlatego warto zadbać o kompleksowe ubezpieczenie turystyczne:)