Ubezpieczenie NNW szkolne – następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW szkolne – następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie, które zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego. Obejmuje wypadki jakim dzieci/młodzież mogą ulec w czasie drogi do/z szkoły, podczas zajęć lekcyjnych czy w życiu prywatnym. Ochrona obejmuje dzieci w szkole, przedszkolu i innych placówkach. W czasie zajęć pozalekcyjnych, w domu, na placu zabaw czy na dyskotece. Działa całą dobę -również w wakacje oraz dni wolne od zajęć. 

Co ważne, ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie ma przymusu zakupu polisy oferowanej w placówce szkolnej czy przedszkolnej. Ewentualny zakup oraz zakres zależny jest od decyzji rodziców, dlatego też zanim zgłosimy dziecko do ubezpieczenia w szkole i zapłacimy składkę, warto przeczytać dokładnie OWU jakie zawiera polisa. Ważne jest, by polisa zawierała wyraźne informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby dostać świadczenie i ile będzie ono wynosić. 

Należy również pamiętać, że na ubezpieczenie NNW szkolne nie musimy decydować się od razu we wrześniu. Można je wykupić w dowolnym momencie roku, nie tylko szkolnego.