ID UFG

ID UFG – jest to nazwa nowej usługi dla ubezpieczycieli wdrożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to narzędzie, które służy weryfikacji tożsamości oparte o rozwiązania Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Pierwszym zakładem ubezpieczeń, który wykorzystuje ID UFG, jest Warta. Aktualnie, firma używa narzędzia do sprzedaży ubezpieczeń na życie, ale już wkrótce ma ona zostać zastosowana w kolejnych obszarach biznesowych.

Co ID UFG daje Klientowi?

Jest to narzędzie szczególnie pomocne w warunkach pandemii, pracy zdalnej i zdalnej komunikacji z Klientem. Dzięki niemu, Klient nie musi składać wizyt w oddziale ubezpieczyciela czy biurze agenta, a wszelkie formalności związane z zawarciem umowy można zrealizować zdalnie. Cały proces jest wygodny dzięki ograniczonej liczbie pól i kliknięć potrzebnych do skorzystanie z usługi, zaś Klienci mają pewność, że nad ich danymi przekazywanymi do zakładu ubezpieczeń sprawowana jest kontrola i są bezpieczne.

Klient zakładu ubezpieczeń potwierdza w bezpieczny sposób swoją tożsamość za pomocą jednego z wielu sposobów wskazanych na stronie login.gov.pl, np. Profilu Zaufanego, e-Dowodu Osobistego czy systemów bankowych. ID UFG wykorzystuje ten sam mechanizm, jaki jest stosowany przez organy administracji państwowej (ePUAP, Ministerstwa, Urzędy, ZUS, CEiDG, itd.)

Dzisiaj, w czasach pandemii, standardem jest bezpieczny i zdalny kontakt Klienta z ubezpieczycielem. ID UFG umożliwia właśnie taki kontakt. Z kolei po stronie ubezpieczyciela ID UFG umożliwia weryfikację tożsamości na potrzeby całej palety procesów biznesowych – nie tylko sprzedaży, ale również likwidacji szkody. Niebagatelną zaletą usługi jest oparcie jej o rejestry referencyjne. Gwarantuje to zarówno klientowi, jak i Funduszowi bardzo wysoką jakość danych.