Formalności po zakupie auta

Co trzeba i co warto zrobić po zakupie auta używanego w Polsce ? 

Dla doświadczonych kierowców sprawa jest oczywista i prosta, ale są tysiące osób, które kupują swoje pierwsze auto w życiu. Najczęściej używane. Co po zakupie trzeba, a co warto zrobić?

 

Najważniejsze : ubezpieczenie OC

Najważniejsza czynność po zakupie używanego auta to sprawdzenie ważności polisy OC. Jeśli samochód jest ubezpieczony, a polisa jest jeszcze ważna, ochrona będzie trwała do ostatniego dnia w umowie. Trzeba jednak pamiętać, że po zakupie auta polisa nie odnowi się automatycznie. Nie można zapomnieć o wykupieniu nowej polisy na swoje nazwisko (każdy dzień przerwy w ubezpieczeniu pojazdu wiąże się z możliwością nałożenia wysokiej kary finansowej przez UFG). Można to zrobić kilka dni wcześniej, zanim kupiona z autem polisa wygaśnie. Jeśli OC zostało opłacone przez poprzedniego właściciela, to warto skontaktować się z ubezpieczycielem i zasięgnąć informacji o możliwej rekalkulacji składki, gdyż może to wiązać się ze sporą dopłatą. Natomiast jeśli została opłacona połowa składki, a kolejna rata jest wysoka i wasza historia jako kierowcy jest lepsza, to dobrze jest  wypowiedzieć polisę (macie do tego prawo), zawierając jednocześnie bardziej korzystną.

PCC-3, czyli podatek od zakupu auta.

Nabywca używanego auta, który kupuje go na podstawie umowy sprzedaży, musi w ciągu 14 dni rozliczyć się z urzędem skarbowym (czas ten biegnie od daty zawarcia umowy). Gdy nabywa się pojazd od firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to taki obowiązek nie zachodzi. Jeśli obowiązku tego się nie dopełni, wówczas urząd skarbowy może nałożyć grzywnę w wysokości od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, co oznacza kwoty od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisami podstawą do obliczenia należnego podatku jest cena pojazdu określona w umowie sprzedaży, ale w praktyce to urzędnik określa wartość pojazdu, jeśli tylko wydaje mu się zaniżona. Wysokość podatku z tytułu nabycia pojazdu wynosi 2 proc. wartości.

Deklarację podatkową (oznaczoną symbolem PCC-3) należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Gotowy formularz znajduje się także na stronie internetowej ministerstwa finansów (www.podatki.gov.pl), więc można go wypełnić w domu. Można go wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym) lub elektronicznie.

 

Przerejestrowanie pojazdu – 30 dni od dnia zakupu 

Na przerejestrowanie pojazdu kupujący ma 30 dni od dnia nabycia, jednak w związku z pandemiąCOVID-19 czas ten został wydłużony do 180 dni. W przypadku niedopełnienia obowiązku, właściciel auta może zostać ukarany grzywną w wysokości od 200zł do 1000zł. 

Aby dokonać rejestracji pojazdu należy odwiedzić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania i złożyć tam następujące dokumenty:

-wniosek o rejestrację pojazdów

-dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym 

-dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna sprzedaży itp.)

-kartą pojazdu, jeżeli była wydana

-dotychczasowe tablice rejestracyjne(jeśli będą zmieniane)

-dokument tożsamości nowego właściciela

-aktualną polisę OC